Dalton = a way of life


Missie


 

Daltononderwijs is een manier van omgaan met elkaar. Hierdoor is onderwijs op maat mogelijk. In onze missie geven we een korte boodschap weer. Een boodschap, waarin we willen aangeven wat we als team, Ouderraad en Medezeggenschapsraad belangrijk vinden en hoe we werken.

Gelegen in een natuurrijke omgeving staat de Christelijke basisschool A. baron van Dedem voor: