Samen maken wij de school!

 

Geschiedenis


 


In 1907 werd de ‘Emmerschool’ gesticht. De school stond waar nu het sportveld is, tegen het woonhuis wat destijds als hoofdenwoning werd gebruikt. In 1974 werd het huidige gebouw betrokken. Na de eeuwwisseling is door inzet van ouders een verbouwing gerealiseerd bij de kleutergroep en er werd een vierde lokaal in gebruik genomen.
Ondanks sombere prognoses en de daling van het aantal kinderen, telt onze school de laatste jaren telkens rond de 60 leerlingen. Dit vindt zijn oorzaak in het prachtige schoolconcept (de pedagogische visie volgens Dalton), een cultuur waarin ieder kind werkelijk wordt gekend, de schitterende locatie en de kleinschaligheid waardoor de lijnen kort zijn en die het mogelijk maakt met de leerstof naar de kinderen te gaan. M.a.w. een leerling kan deels het programma van een ander leerjaar volgen: We werken dan door de muren heen. 
Onze school kenmerkt zich door een veilige, positieve sfeer en een grote ouderbetrokkenheid. We vormen dan ook een gemeenschap, waarin we samen willen bouwen aan een fijne school. Zie hiervoor ook het kopje "karakter van de school" onder de knop "onze school".