Kwaliteit = rendement + plezier


Karakter van onze school


 


Identiteit
Elk kind is uniek! Zoals beschreven in de Bijbel, richt ons onderwijs zich op dat unieke karakter. De A. Baron van Dedemschool is een open school; dat wil zeggen dat iedereen welkom is. Openheid en respect voor elkaar leidt tot echt ontmoeten. Dat geldt voor leerkrachten, ouders en kinderen. Dit alles in een samenspel van mensen, die het christelijke karakter van de school onderschrijven of respecteren. De christelijke grondslag komt tot uiting in het:
​​​​​​​​​​​​​​
Pedagogisch klimaat
"Een kind met pijn in de buik kan niet leren". Daarom richten we ons in eerste instantie op het welzijn van elkaar. Onze leerlingen zijn niet alleen verantwoordelijk voor hun werk, maar hebben daarbij ook een verantwoordelijkheid voor elkaar. Dat sluit naadloos aan bij de visie van Dalton. Onze jongste leerlingen hebben een maatje in de bovenbouw die als een soort oudere "broer" of "zus" (mede)verantwoordelijkheid voelt. We leren het onze leerlingen te melden wanneer ze merken dat een ander niet lekker in z'n vel zit. Dat is geen klikken, maar het goede voor elkaar willen. Hierbij hoort ook het zoeken naar waardering en begrip voor de mensen met wie je speelt en leert.

Rust en ruimte
We zijn er zelf bijna aan gewend. Maar we vinden het niet vanzelfsprekend: Onze unieke locatie. De rust en ruimte die we onze kinderen in hun leerproces willen meegeven, sluit geweldig aan bij de ligging van de school. De kinderen hebben de ruimte rond het gebouw om fijn te spelen in een natuurlijke omgeving.

Kleine school
We zijn een kleine school. Het voordeel is dat iedereen wordt gekend. Iedere leerkracht kent ieder kind. Dat vergroot de betrokkenheid. Een “probleem” in een groep, is het probleem van ons allen. We hebben een gezamenlijk overzicht over het doen en laten van onze leerlingen wat het mogelijk maakt om op meerdere niveaus zelfs buiten de “eigen” groepen, te leren. Ook op het sociale vlak werken we door de muren heen. We vieren en beleven met elkaar. En proberen daarmee aan te sluiten bij de natuurlijk situatie in het gezin waar ook samen, door verschillende leeftijden, wordt gevierd.

Omgaan met verschillen
Elk kind is uniek; ieder kind is verschillend. Toch zie je in het onderwijs dat men er vaak vanuit gaat dat ieder kind hetzelfde aankan. Wanneer we echter uitgaan van de verschillen tussen kinderen, zullen we in ons onderwijs daarmee in ons handelen en in ons aanbod rekening moeten houden. We noemen dat passend onderwijs. Wanneer kinderen leerstof krijgen aangeboden die ze eigenlijk niet aankunnen of die te eenvoudig is, is de kans aanwezig dat ze afhaken. En: kinderen die afhaken, zullen weer geholpen moeten worden. Wij proberen ieder kind de gelegenheid te geven op zijn of haar niveau te werken. Wanneer dat mag, zullen leer- en gedragsproblemen minder voorkomen. We kiezen voor een werkwijze, waarbij verschillen tussen kinderen geaccepteerd worden; waarin een betere zorg voor het individuele kind mogelijk is.