De school is een vrijplaats om te leren

op een volwassen manier in de wereld te staan


Groepsindeling


 


De groepsindeling ziet er dit schooljaar als volgt uit:

Groep 1-2:
Clarinda Poelarends    (ma mo, di mo, vr mo)                                   clarinda.poelarends@abaronvandedemschool.nl
Joke van Lenthe            (wo, do)                                                            joke.vanlenthe@abaronvandedemschool.nl

Groep 3-4:
Kitty Mooijekind         (ma, di, wo)                                                          kitty.mooijekind@abaronvandedemschool.nl
Maaike Van 't Veld     (do, vr mo)                                                           maaike.vantveld@abaronvandedemschool.nl

Groep 5-6:
Aline Kerkdijk            (ma, di, do)                                                            aline.kerkdijk@abaronvandedemschool.nl
Christian Sportel      (do, vr)                                                                    christian.sportel@abaronvandedemschool.nl
 
Groep 7-8:
Christian Sportel        (ma, di, wo)                                                          christian.sportel@abaronvandedemschool.nl
Finanda Ruijs              (do, vr)                                                                  finanda.ruijs@abaronvandedemschool.nl

Onderwijsassistent:
Lisette Aitink                                                                                             lisette.aitink@abaronvandedemschool.nl


In de ochtenden zijn onze groepen per twee gecombineerd, op de middagen soms met meerdere groepen.