Vrijheid maakt van kinderen ondernemende kinderenVakantierooster 2021/2022


 


Het vakantierooster ziet er dit jaar als volgt uit:

 
Herfstvakantie:   
 
19 t/m 22 oktober 2021
 
Kerstvakantie:
 
27 december 2021 t/m 7 januari 2022
 
Voorjaarsvakantie:    
 
21 t/m 25 februari 2022
 
Goede Vrijdag en Pasen:  
 
15 t/m 18 april 2022
 
Meivakantie:  
 
25 april t/m 6 mei 2022
 
Hemelvaart:  
 
26 en 27 mei 2022
 
Pinksteren:  
 
5 en 6 juni 2022
 
Zomervakantie:   
 
15 juli (12.15 uur) t/m 26 augustus 2022
 


             

                 

        

                    

 

                     

                       

               


                                        
Overige vrije dagen:    6 oktober  Studiedag Floreant
  2 februari Overlegdag
  6 juli Overlegdag