Door open te staan voor elkaar kun je veel leren,

ook samenwerken


Ouders


 


Onze school kent, mede door de kleinschaligheid, een hoge ouderbetrokkenheid. Wij zijn hier blij mee en hechten hier grote waarde aan. Op veel verschillende manieren wordt het schoolteam door ouders ondersteund. Niet alleen bij vieringen en feesten. Denk vooral ook aan assistentie bij bepaalde lessen, activiteiten of vervoer én klussen in en om de school.

Niet alleen helpen alle ouders bij het overblijven tussen de middag, ook geven we samen met alle ouders twee keer per jaar de school een extra schoonmaakbeurt.

Daarnaast wordt regelmatig een info-uurtje georganiseerd, waarbij ouders worden uitgenodigd om over allerlei onderwerpen met de directeur van gedachten te wisselen. In ieder geval iedere twee jaar vragen we de ouders van onze school om een oudervragenlijst in te vullen. De uitkomsten hiervan worden vervolgens in schoolteam en de Medezeggenschapsraad besproken.
                                                                                      Afbeeldingsresultaat