OuderraadDe Ouderraad bestaat uit een afvaardiging van de ouders die het team ondersteunt bij de organisatie en uitvoer van diverse activiteiten op school. Hierbij kunt u denken aan:

- vieringen (Sinterklaas, Kerst, Pasen, afscheid groep acht) en "lief en leed";
- sportieve activiteiten (voetbal-, handbal-, trefbal-toernooi, wandel3daagse e.d.);
- huishoudelijke activiteiten en klussen (van het regelen van een hapje en drankje, luizencontroles en   
   klusmomenten, tot schoolpleinrenovatie);
- buitenschoolse activiteiten (culturele uitjes en schoolreisjes);
- het stimuleren en initieren van activiteiten die zorgen voor een goede sfeer;
- het betrekken van ouders bij school.

Onze Ouderraad maakt het ook mogelijk dat er meer financiele ruimte ontstaat op school, waar de leerlingen hun voordeel mee kunnen doen. Het innen en beheren van de vrijwillige ouderbijdrage is hiervoor niet toereikend en de kas wordt mede gevuld door het meedoen aan verschillende acties.

Onze Ouderraad bestaat uit de volgende personen: Harold Verkouw (vz), Gerrit Pasman (pm), Sonja Stoeten (secr), Evelien Lemson, Erika Jochemsen, Pieter Kasper en Paul Bink.

                              
Afbeeldingsresultaat voor ouderraad