Links voor oudershttps://www.dalfsenbeweegt.nl Website met extra sportactiviteiten welke in de gemeente Dalfsen worden georganiseerd.

http://www.dalton.nl Informatie over de theorie en praktijk van het daltononderwijs


http://www.ouders.net Informatie over opvoeding en onderwijs voor ouders met schoolgaande kinderen

https://www.hoonhorst.nl Website van het dorp Hoonhorst

https://www.dalfsen.nl Website van de gemeente Dalfsen

https://www.onderwijsinspectie.nl Website van de Inspectie van het Onderwijs van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap