Links voor oudershttp://www.ouders.net Informatie over opvoeding en onderwijs voor ouders met schoolgaande kinderen

http://www.kunstomdalfsen.nl Activiteiten rond cultuur en kunst in de gemeente Dalfsen

http://www.dalton.nl Informatie over de theorie en praktijk van het daltononderwijs

https://www.dalfsen.nl Website van de gemeente Dalfsen

https://www.onderwijsinspectie.nl Website van de Inspectie van het Onderwijs van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap