oud papier


De ouderraad organiseert de inzameling van oud papier voor onze school.
Hiermee proberen zij de vrijwillige ouderbijdrage zo laag mogelijk te houden.

Men kan gratis het oud papier het hele jaar door brengen naar de papiercontainers op de volgende locaties:
fam. Weideman
Diezerstraat 7
(tegenover kasteel Rechteren over het spoor en dan de eerste weg rechts)

en bij
Fam. Pierik
Poppenallee 26 (niet op zondag!)