Welkom in Groep 5-6

 
In groep 5-6 beginnen we de dag in de kring, daar luisteren we naar belevenissen van elkaar, we luisteren regelmatig naar een bijbel verhaal en we zingen liedjes. Een rustig en gezellig moment om de dag met elkaar te beginnen.
Daarna gaan we verder met taal, lezen en spelling. De groepen wisselen elkaar af aan de instructie tafel. Op deze manier leren de kinderen al heel zelfstandig te werken én samen te werken.
Ook werken we met de taakbrief, de kinderen kunnen daarop zien wat er gedurende de hele week moet gebeuren. Op sommige momenten kiezen ze zelf hun werk. Daarbij krijgen ze de vrijheid die ze aankunnen, dat kan verschillend zijn per kind. Door het werken met een taakbrief leren kinderen om het te maken werk vooraf in te plannen en naar een ‘eigen planning’ te werken  
Na de pauze is het rekentijd. In groep 5 en 6 zijn de tafels belangrijk, daarna ook het leren delen. We rekenen tot 1000. Het klokkijken gaat tot in de minuten verder.
In groep 6 komen de breuken erbij.
 
In groep 5/6 starten we met het maken van nieuwsbegrip. Hierbij leren de kinderen om aan de hand van gerichte strategieën teksten beter te begrijpen. Nieuwsbegrip is een methode die inspeelt op actualiteiten waardoor de kinderen begrijpend leren lezen en met de wereld om hen heen bezig zijn. De actualitiet zorgt er ook voor dat kinderen erg betrokken en geïnteresseerd zijn. 
 
De middagen beginnen regelmatig met lezen of spelling. Daarna komen de creatieve vakken aan de orde. Muziek, drama, tekenen en handvaardigheid.
Ook vergroten we de wereld door bezig te zijn met Topondernemers. Dat is een leuke methode voor wereldoriëntatie, natuur en techniek. De kinderen werken middels kaarten, in een groepje, in tweetallen of individueel aan een opdracht. Dat kan zijn het maken van een muurkrant, het houden van een interview, het koken van een typisch Nederlands gerecht of…..een variatie aan opdrachten!
De kinderen van groep 6 gaan zich oriënteren op Nederland door het leren van topografie. Hierdoor leren de kinderen ook al om te gaan met huiswerk!