Welkom in Groep 7-8


In groep 7/8 gaan we alles wat we in de voorgaande jaren hebben geleerd uitbreiden en verdiepen. 

Het voortgezet onderwijs komt steeds dichterbij en daar gaan we ons goed op voorbereiden.


Dat betekent dat de kinderen naast het werken uit de methoden ook verder zoeken/kijken naar dát wat ze nog graag willen leren of bijschaven om goed voorbereid naar het VO te gaan.

Je bent eigenaar van je eigen leerproces en dat is duidelijk zichtbaar. Niet iedereen heeft behoefte aan hetzelfde werk. De één zoekt meer verdieping in een bepaald vak en de andere wil zich meer verbreden. Samen met meester en/of juf zoeken we naar hetgeen  jij aan wilt werken.

In de sova lessen (sociale vaardigheden) praten we over hoe jij in het leven staat. Hoe ga jij met bepaalde situaties om? Durf je je mening te geven of liever niet. Hoe maak je nieuwe vrienden en blijf je tóçh jezelf. De wereld wordt groter en daar willen we goed op voorbereid zijn!