Dalton

Onze pedagogische visie sluit aan bij het Daltonderonderwijs. 
Het verschil met Daltonderwijs, is dat het niet om versteviging van het klassenmanagement gaat, maar op een daltonschool gaat het om de pedagogische visie hoe we met kinderen willen omgaan.

Kortom: Wij doen geen Dalton, wij zijn Dalton!

Op onze school met kleine groepen proberen we de kinderen die aandacht te geven die hen toekomt. Enkele kernbegrippen daarbij zijn: veiligheid, samenwerking, waardering, respect, plezier, vrijheid, ontplooiing en eigen identiteit.

Dalton kent vijf kernwaarden:

Verantwoordelijkheid
In de opgedragen taak vindt een kind vrijheid en verantwoordelijkheid. In overleg met leerling, ouders en leerkracht wordt bepaald hoever die vrijheid en verantwoordelijkheid kan gaan. De opdracht ligt vast, wij bieden aan wat de wet van ons vraagt. De vrije keuze ligt in;
-het tempo en volgorde waarin het kind wil werken
-alleen willen werken of samenwerken met anderen
-de tijd die aan verschillende onderdelen wordt besteed
-hoe de kinderen willen/kunnen leren

Zelfstandigheid
Zelfstandigheid houdt zelfwerkzaamheid in. Zelf actief problemen oplossen, leert kinderen nadenken en beter iets te begrijpen. Deze werkvorm vraagt meer energie van een kind dan het passief repeteren zoals dat vaak gebeurt. Leren moet je zelf doen, iemand anders doet het niet voor je.

Samenwerken
In ons dagelijkse leven moeten we samenwerken met allerlei mensen. Wij vinden het belangrijk dat de kinderen dit op school al leren. In een Daltonschool krijgen de kinderen volop gelegenheid met elkaar samen te werken. Zo leren kinderen elkaar dingen uit te leggen; ze helpen elkaar door het stellen van vragen, door samen naar een oplossing van een vraagstuk te zoeken en vooral door elkaar te stimuleren en de waarheid te zeggen. Samenwerken is niet alleen taken verdelen, maar vooral van elkaar leren.

Effectiviteit
We leren kinderen plannen en op een efficiënte en verantwoorde wijze om te gaan met hun leertijd. Kinderen zijn actief bezig met de taak en maken efficiënt gebruik van de keuzemogelijkheden. Hierdoor behalen ze, met begeleiding van de leerkrachten, de leerdoelen die passen bij ieders eigen persoonlijke ontwikkeling.

Reflectie
Vooraf de opdracht overdenken, tijdens het werk bekijken hoe het verloopt en na afloop product en proces evalueren. We reflecteren samen met de kinderen, maar leren ze ook kritisch naar hun eigen werk te kijken.

Borging
Onze Dalton- aanpak en - afspraken zijn vastgelegd in ons Daltonhandboek

Maatjes
De kinderen van groep 1-2 zijn gekoppeld aan een maatje van groep 7-8.
Voor onze jongste kinderen een fijn en veilig gevoel, een ouder kind die op je let tijdens de wat meer vrije momenten op school.
Voor de oudste kinderen een waardevol moment om als persoon te kunnen groeien.

Omkijken naar een ander, verantwoordelijkheidsgevoel - elkaar helpen- waardering
                                                              win-win situatie