Stichting Floreant

Onze overkoepelende Stichting Floreant, voor Christelijk Primair Onderwijs in het Vechtdal beheert tien scholen.
De naam Floreant is Latijn voor 'moge zij bloeien'. Floreant wil de scholen laten bloeien, elke school met een eigen onderwijsconcept, maar in de basis hetzelfde. De normen en waarden van het Christelijk geloof worden gedeeld en ook de ambitie om alle leerlingen optimale ontwikkelingsmogelijkheden te bieden. Daarnaast biedt Floreant haar werknemers de ruimte zich te blijven ontwikkelen.

Binnen Floreant werken ongeveer 175 personeelsleden in verschillende functies. 
Stichting Floreant wil hoogwaardig, toekomstgericht Christelijk Onderwijs bieden aan iedere leerling in een vertrouwde omgeving, onder het motto "Onderwijs is de toekomst!".

Visie
Deze missie is vertaald naar tien uitgangspunten die de basis vormen voor het strategisch beleid van de Stichting. Dit meerjarenplan bepaalt de koers en vormt het kader voor de plannen van de individuele scholen.
De Stichting: - is flexibel, transparant en betrokken
                        -heeft oog voor maatschappelijke ontwikkelingen
                        -is gestoeld op Christelijke normen en waarden
                        -hecht belang aan respect en waardering
                        -biedt scholen ruimte voor het handhaven van de eigen identiteit
                        -stimuleert verantwoordelijkheid in is hierop aanspreekbaar
                        -stimuleert het gebruik van ICT in de leeromgeving
                        -gaat bewust om met ieders capaciteiten, zowel leerkracht als                                       leerling
                        -voert een duurzaam financieel beleid, financiën volgen beleid
                        -is gericht op voortdurende verbetering onderwijs/ ontwikkelingen                              personeel

Onderstaande Christelijke basisscholen zijn aangesloten bij stichting Floreant:
CBS De Kardoen, Ommen                                 
CBS De Spiegel, Dalfsen
CBS De Triangel, Witharen                               
CBS Het Koloriet, Ommen
CBS Ichthus, Lemele                                         
CBS Sjaloom, Ankum
CDS A. Baron van Dedem, Emmen (Dalton) 
CDS Hoogengraven, Stegeren (Dalton)
CJS Ds. O.S. Cazemier, Oudleusen (Jenaplan)     
PCB De Regenboog, Lemelerveld

Namen en adressen
Bestuurskantoor Stichting Floreant
Dhr. J. Wind, College van Bestuur
Mevr. J. de Weerd- Land, personeelszaken
Mevr. B. Morrenhof- Klei, financiën
mevr. A. van Keulen- administratie

Postadres:
Postbus 195
7730 AD Ommen

Bezoekadres:
Sandbergstraat 2A
7731 AD Ommen
Tel: 0529- 451028
E-mail: bestuurskantoor@floreantscholen.nl
website: www.floreantscholen.nl

Raad van Toezicht

De school van uw kind(eren) is onderdeel van een stichting, de stichting Floreant. Bestuurder van deze stichting is voorzitter College van Bestuur, John Wind. Hij is eindverantwoordelijk voor alle zaken binnen de stichting en is werkgever van alle medewerkers hierin. Binnen stichting Floreant vinden we het belangrijk dat er een scheiding is tussen het bestuur van de voorzitter en het toezicht houden van de Raad van Toezicht.

De raad van Toezicht bestaat op dit moment uit vier personen, te weten:
Bert Hallink (voorzitter)
Jeroen Oord (lid)
Jojanneke ten Brinke (lid)
Annelies Duiveman (lid)

 

GMR

Een bestuur met meerdere scholen heeft een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. Deze GMR praat mee over bovenschoolse zaken. Het gaat dus om onderwerpen die van belang zijn voor alle of een meerderheid van de scholen van een schoolbestuur.

De GMR van Floreant......
-is een kritisch, proactief en goed geïnformeerd orgaan, dat door een transparante communicatie de belangen behartigt van personeel, kinderen en ouders.
-is medeverantwoordelijk voor het scheppen van voorwaarden voor goed onderwijs binnen Floreant.