MR

De medezeggenschapsraad van onze school bestaat uit 2 ouders en 2 leerkrachten en wil mede vorm geven aan het beleid van school en bijdragen aan het uitvoeren van dit beleid.

Visie

De MR adviseert, controleert en denkt mee vanuit de belangen van ouders en leerkrachten om een leerzame, plezierige, werkzame en veilige plek voor kinderen en leerkrachten te creëren en te behouden. Dit doen we door:

  • de (beleids-) voorstellen van de directie te beoordelen en gebruik te maken van ons advies-, instemmings-, informatie- en initiatiefrecht.
  • actief met onze achterban te communiceren over belangrijke ontwikkelingen die het onderwijs op de A. Baron van Dedemschool kunnen beïnvloeden.
  • een bijdrage te leveren op stichtingsniveau door actieve betrokkenheid richting de GMR.

Centraal staat daarbij hoe we vanuit de MR kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen tot zelfstandige personen die verantwoordelijkheid kunnen en willen dragen voor zichzelf, hun omgeving en de samenleving.

De MR van onze school wordt namens de ouders gevormd door Jos Dijkstra en Claudia Soliz Gamboa. Joke van Lenthe en Aline Kerkdijk spreken namens het personeel.

De MR vergadert ongeveer elke maand, deze vergaderingen zijn openbaar.
Voor vragen of meer informatie kunt u een e-mail sturen naar mr@abaronvandedemschool.nl