Rots & Water

"Een kind met pijn in de buik kan niet leren". Daarom richten we ons in eerste instantie op het welzijn van elkaar. Het pedagogische klimaat krijgt veel aandacht. Onze leerlingen zijn niet alleen verantwoordelijk voor hun werk, maar hebben daarbij ook een verantwoordelijkheid voor elkaar. Dat sluit naadloos aan bij de visie van Dalton.

Tijdens de start van het schooljaar stellen we met alle kinderen het omgangsprotocol op. In het omgangsprotocol staat wat de kinderen nodig hebben om zich op school prettig te voelen. Voor het vergroten van sociale - en communicatie vaardigheden en het bevorderen van het welzijn van kinderen werken we vanuit de psychofysieke training Rots & Water.
In de praktijk betekent dit dat er binnen de groep structureel aandacht is voor lessen Rots & Water. In elke les worden oefenen en spelen regelmatig afgewisseld met momenten van psycho-educatie, zelfreflectie en kindgesprekken.
De lessen Rots & water geven kinderen steeds meer inzicht in sociale situaties en de impact van hun eigen gedrag. Thema's  die aanbod komen zijn onder andere; sociale competenties, weerbaarheid, solidariteit, pestgedrag, waarden en normen en geweld.
Rots staat voor eigen grenzen aangeven, zelfstandige beslissingen kunnen nemen, een eigen weg kunnen gaan. 
Water staat voor communicatie, kunnen luisteren, samen naar oplossingen kunnen zoeken en grenzen van een ander respecteren.

Het hele team heeft de EDITH Rots & Water gevolgd. Aline heeft de basistraining Rots & Water gevolgd. Zij ondersteunt en begeleidt leerkrachten daar waar nodig.