Ouderraad

De ouderraad is een afvaardiging van ouders die het schoolteam ondersteunt in werkzaamheden die niet direct te maken hebben met lesgeven, maar juist alle mogelijke activiteiten daaromheen; sportdagen, schoolreisjes, Sinterklaas, Kerst, afscheid groep 8, groepsuitjes,... De ondersteuning vanuit de OR bestaat veelal uit praktische invulling van zaken en organisatie van activiteiten.

De ouderraad van onze school is een enthousiaste groep ouders die het team helpt bij het organiseren van allerlei activiteiten voor de kinderen. Zij vergadert eens per zes weken waarbij ook altijd iemand vanuit het team aanwezig is.
De ouderraad verdeelt het werk over diverse commissies zodat niet iedereen op elk moment van het jaar even actief hoeft te zijn. 

Na elke vergadering wordt er vanuit de agenda punten een kort schrijven gemaakt voor in de nieuwsbrief. Op deze manier worden alle ouders geïnformeerd over schoolse activiteiten en wordt daar waar nodig een beroep gedaan op andere ouders.

Onze OuderRaad bestaat uit de volgende personen: Pieter Kasper (vz), Liesbeth Velema, Antony Voets, Anne van Alphen en Christien Annemaet (penningmeester)

Ouderbijdrage

Jaarlijks vraagt de ouderraad een bijdrage van de ouders voor het bekostigen van bovenstaande activiteiten. De ouderbijdrage is op dit moment vastgesteld op
€30 ,- per kind.

Contact

Heeft u interesse of vragen? Laat het ons weten. U kunt contact met ons opnemen door te e-mailen naar or@abaronvandedemschool.nl.